случки и настани
.............................................
отворени повици за обуки и грантови
​.................................................................................................
ПОВИК ЗА УЧЕСТВО ВО РАБОТНА ГРУПА 

Рок за  пријавување
02.03.2018 


 Одделението за соработка со НВО при Генералниот секретаријат на Владата отвори повик до ГО за учество во работна група за изработка на стратегијата за соработка на владата со граѓанскиот сектор.
 
ОБУКА

 22 – 23.02.2018 
(Скопје)

"Обука за финансиско управување, транспарентност и отчетност"

Обуката ќе ви помогне да се стекнете со знаење за  финансиско управување, одржливост, транспарентност и отчетност. Обуката е особено полезна за помалите и „грас рут“ организациите.  
ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТОВИ

Рок за  аплицирање 
01.03.2018 

Проектот „Промени за одржливост“ финансиран од Европската Унија.  

Грантовите го поттикнуваат прибирањето локални ресурси за иницијативите на ГО и зајакнувањето на меѓусекторските партнерства придонесувајќи за одржливоста на ГО, нивните иницијативи и резултати.
 ​​

 
ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТОВИ

Рок за  аплицирање 
16.03.2018 


“Building Together – Community Monitoring and Advocacy” 

The Konrad Adenauer Foundation, ATINA – Citizens’ Association for Combating Trafficking in Human Beings and all Forms of Gender-based Violence (Serbia) and Macedonian Lawyers Association (Macedonia) launch a call for proposals within the project funded by The European Union.​


 
Повеќе
Повеќе
Повеќе
Повеќе
активности на членките
...............................................................