ЈАДРО – асоцијација на независната културна сцена е непрофитна, инклузивна, партиципативна и застапувачка платформа  која се стреми да го зајакне независниот културен сектор и неговото влијание врз креирањето и практикувањето на културните политики, со цел да ги поттикне процесите на демократизација во културата и пошироко, во општеството и во граѓанскиот сектор.
Контакт
Телефон
Адреса
Email
Јадро - Асоцијација на независната културна сцена
ул. Алберт Ајнштајн, бр.2
1000 Скопје

Телефон: + 389.(0)71.470.779
Лице за контакт: Јованка Попова
jadro.nks@gmail.com