ЈАДРО – асоцијација на независната културна сцена е непрофитна, инклузивна, партиципативна и застапувачка платформа  која се стреми да го зајакне независниот културен сектор и неговото влијание врз креирањето и практикувањето на културните политики, со цел да ги поттикне процесите на демократизација во културата и пошироко, во општеството и во граѓанскиот сектор.

В Е С Т И

  1. јуни
    2018
    Серија на јавни презентации, работилници, културни интервенции и дебати во соработка со 5 партнерски организации (МКЦ-Битола, Стрип центар на Македонија-Велес, Љоја-Тетово, Медиа Артес-Охрид и ИНКА-Струга), со цел да се отпочне процес за развивање на модели со свои локални специфики за формирање на културно–општествени центри во Битола, Велес, Тетово, Охрид и Струга.
        
ОТВОРЕНИ ПОВИЦИ
ПОВИК ЗА УЧЕСТВО ВО РАБОТНА ГРУПА 
Рок за  пријавување: 02.03.2018 

Одделението за соработка со НВО при Генералниот секретаријат на Владата отвори повик до ГО за учество во работна група за изработка на стратегијата за соработка на владата со граѓанскиот сектор.

"Обука за финансиско управување, транспарентност и отчетност"

22 – 23.02.2018 (Скопје)

Обуката ќе ви помогне да се стекнете со знаење за  финансиско управување, одржливост, транспарентност и отчетност. Обуката е особено полезна за помалите и „грас рут“ организациите.
ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТОВИ

Рок за  аплицирање: 16.03.2018 

“Building Together – Community Monitoring and Advocacy” 

The Konrad Adenauer Foundation, ATINA – Citizens’ Association for Combating Trafficking in Human Beings and all Forms of Gender-based Violence (Serbia) and Macedonian Lawyers Association (Macedonia) launch a call for proposals within the project funded by The European Union.​​ 

Повеќе
Повеќе
Повеќе
АКТИВНОСТИ НА ЧЛЕНСТВОТО