ЗГ Контрапункт

Искра Гешоска е основачка на „Контрапункт“ – организација за развој на критичка теорија, социокултурен активизам и современи уметнички практики.Таа е долгогодишен активист во градењето на независниот културен сектор и современите, самоорганизациски формати на дејствување.

Newsletter

Subscribe to our mailing list