Потпретседател

Рамадан Рамадани е директор на Културниот центар во Истанбул.Тој е доктор по историски науки, долгодишен активист во разни, формални и неформални, граѓански иницијативи, аналитичар кој објавува на албански и македонски јазик во Македонија и на други јазици во регионот.

Newsletter

Subscribe to our mailing list