Управни тела

Управни тела на Јадро - Асоцијација на независната културна сцена 2019-2021

Управен одбор

Јованка Попова

Јованка Попова

независен член
Искра Гешоска

Искра Гешоска

ЗГ Контрапункт
Анита Ивковиќ

Анита Ивковиќ

Центар за современи уметности
Ѓорѓи Пулевски

Ѓорѓи Пулевски

независен член
Никола Гелевски

Никола Гелевски

независен член

Надзорен одбор

Симона Манчева

Симона Манчева

независен член
Миле Ничевски

Миле Ничевски

независен член

Извршни функции

Тијана Ана Спасовска

Тијана Ана Спасовска

Административен и Програмски координатор

Newsletter

Subscribe to our mailing list