Participatory Governance in Culture: ExploringPractices, Theories and Policies. DO IT TOGETHER.

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Participatory Governance in Culture: ExploringPractices, Theories and Policies. DO IT TOGETHER.

22/12/2017 @ 00:00 - 24/12/2017 @ 00:00

Во Риека во периодот од 22 до 24 ноември, 2017 година се одржа интернационална конференција насловена “Партиципативно управување во културата: Истражување на практики, теории и политики. Да направиме заедно”.  На конференцијата како претставник на Јадро – Асоцијацијата на независната културна сцена, зема учество Јованка Попова која направи претставување на мисијата, делувањето и активностите на асоцијацијата.
Конференцијата беше организирана од Фондацијата Култура Нова во партнерство со Риека 2020 ДОО,  во соработка со Европската културна фондација, и поддршка на регионалниот меѓувладин форум на Централноевропската иницијатива. Конференцијата беше дел од проектот “Пристапи кон учеството во управувањето со културните институции” поддржан од Меѓународниот фонд на УНЕСКО за културна разновидност.

Темата на партиципативно управување станува важна поради фактот што традиционалното јавно управување и пазарно ориентираните системи за управување се повеќе се покажаа како несоодветни да одговорат на сложените реалности на политичките предизвици и тековните трансформации во социо-економското опкружување, опфаќајќи ги потребите на културното професионалци и уметници, публика и локални заедници. Конференцијата има за цел да покрене прашања поврзани со предизвиците, ограничувањата, парадоксите и перспективите со кои се соочуваат практики и политики се повеќе се соочуваат поврзани со концептот на партиципативно управување во културата. Со цел да се разбере значењето и улогата на партиципативното управување во културата, важно е да се истражат: промените во социополитичкиот контекст, културните и социјалните ефекти на новите модели на управување, начините и нивоата на вклученост на сите релевантни засегнати страни во процесите на донесување одлуки и (ре) организацијата и релевантноста на нивните улоги.

На конференцијата присуствуваа научници, истражувачи, теоретичари, културни работници, уметници, активисти, креатори на политики и носители на одлуки од целиот свет, покривајќи широк спектар на дисциплини – антропологија, архитектура, уметност, уметност и културен менаџмент, културна политика студии, студии по културни студии, студии за развој, економија, правни студии, филозофија, политички науки, урбанизам и просторно планирање, социологија итн. Оттука конференцијата претстави интердисциплинарни методи за пристап до нови информации, отвори дискусија за различни практични, теоретски и политички пристапи и значења на партиципативно управување во различни геополитички и социјални контексти и генерирање нови идеи за интеграција на овие практики во постојната рамка на културни и други релевантни политики.

http://conference.participatory-governance-in-culture.net/

Details

Start:
22/12/2017 @ 00:00
End:
24/12/2017 @ 00:00
Event Category:

Organizer

Јадро
Phone:
+ 389(0)71470779
Email:
jadro.nks@gmail.com

Venue

Риека, Croatia (Local Name: Hrvatska) + Google Map

Newsletter

Subscribe to our mailing list