Оддликите на ЈАДРО се заедништвото, солидарност и соработката со заедницата во процесите на создавањето нови прогресивни социо-културолошки вредности.

Сите проектни и застапувачки активности на асоцијацијата се однесуваат на градење дијалог со заедницата на граѓани на која сите припаѓаме.

Една од клучните заложби на асоцијацијата е да се продолжи со развојот на сцената преку системски културни и социјални прокети.

Еден таков значаен исчекор е создавање на инклузивни простори, јавни-граѓански партнерства каде што ќе се негува демократска и прогресивна култура, преку афирмација на автори и развој на уметнички и социо-културни практики, во сооднос со локалната заедница.

Newsletter

Subscribe to our mailing list